Сватбата на Гергана и Малкълм в село Тюркмен. В семейната къща на Гергана, в която тя се връща след години в чужбина и възражда в една приказна градина. Гергана е еколог, учен, срещат се с Малкъм по време на експедиция в Арктика.

The wedding of Gergana and Malcolm in the village of Turkmen. In Gergana’s family house, where she returns after years abroad and transforms it in a fairy garden. Gergana is an ecologist, a scientist, they meet during an expedition to the Arctic.