Една година в снимки. 2022-ра. Интересни срещи, много пътуване, приключения и красива светлина.

One year in photographs. 2022. Interesting people a lot of travel, adventures and beautiful light.