Лора и Иван, Иван и Лора. Любовта на тези двамата е чисто вдъхновение. Малка церемония в ритуална зала, последвана от голяма сватба месец по-късно.

Lora and Ivan – The love of these to people is pure inspiration. I can photograph them all the time. Intimate ceremony in Dobrich followed by a big wedding a month later.

Dobrich

Villa Chinka

Wholehearted Catering