Серго направи Старото гнездо в Маджарово. С двете си ръце. От двестагодишна къща, която реставрира. Там, в Родопите, близо до лешоядите. После се появи Мария и влезе в сърцето на Серго, на Старото гнездо и на кучето му Наоми. И ние бяхме там. Опитахме хляба и сиренето на Мария, заснехме подготовката за сватбата, катерихме се по върховете и се стоплихме край огъня.

Снимките от сватбата тук.

Before the Wedding.

Sergo created The Old Nest in Madzharovo. With his own two hands. Two-hundred years old how that he restored. In the Rodopi mountains, close to the vultures. Then Maria came and settled into Sergo’s heart, in his dog’s Naomi’s heart and in The Old Nest’s heart. We were there. We tasted the bread and cheese that Maria made. We photographed the preparation of the decoration of their wedding, we climbed the hills and got worm next to the fire.

The wedding is here.