Christmas Family Photoshoot

Семейна Коледна фотосесия

Previous one with the house in progress: click

Предната с къщата в процес: тук