Раждането на малкия Камен!
Едно от най-вълнуващите събития, което човек може да преживее, ако не и най-вълнуващото. В случая го събреживях заедно с Тони и ви го преразказвам с помощта на фотографията! В операционната зала, моментите на подготовка, очакване до появата и първата глътка въздух и първия тоалет