The song in the video is written by Debora, it was dedicated to her husband David and she sang it to him at their wedding. Few years later they have the little Sami.

Песента във видеото е написана и изпята от Дебора. Посветена е на Давид и и той я чу за пръв път на сватбата им преди няколко години. Сега имат и малкия Сами.