Сватба нос Калиакра, El Balcon del Mundo,

сесия след сватбата в Камчия с чехословашки вълчак