A wedding in Bern, Switzerland. A walk in the south part of Switzerland in the days prior the wedding and the wedding itself in a beautiful place full of flowers and plants.

Сватба в Берн, Швейцария. Разходка из южната част на страната в дните преди сватбата – Лозана, Монтрьо, Тун. Самата сватба в магазин за цветя.