20150618_ENG_AlbenaAlan-3a

20150618_ENG_AlbenaAlan-9a

20150618_ENG_AlbenaAlan-11a

20150618_ENG_AlbenaAlan-12a

20150618_ENG_AlbenaAlan-17a

20150618_ENG_AlbenaAlan-23a

20150618_ENG_AlbenaAlan-24a

20150618_ENG_AlbenaAlan-29a

20150618_ENG_AlbenaAlan-31a

20150618_ENG_AlbenaAlan-37a

20150618_ENG_AlbenaAlan-38a

20150618_ENG_AlbenaAlan-48a

20150618_ENG_AlbenaAlan-51a

20150618_ENG_AlbenaAlan-54a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-13a

20150620_WED_AlbenaAlan-16a

20150620_WED_AlbenaAlan-22a

20150620_WED_AlbenaAlan-48a

20150620_WED_AlbenaAlan-54a

20150620_WED_AlbenaAlan-76a

20150620_WED_AlbenaAlan-77a

20150620_WED_AlbenaAlan-91a

20150620_WED_AlbenaAlan-121a

20150620_WED_AlbenaAlan-138a

20150620_WED_AlbenaAlan-141a

20150620_WED_AlbenaAlan-145a

20150620_WED_AlbenaAlan-158a

20150620_WED_AlbenaAlan-170a

20150620_WED_AlbenaAlan-175a

20150620_WED_AlbenaAlan-177a

20150620_WED_AlbenaAlan-192a

20150620_WED_AlbenaAlan-219a

20150620_WED_AlbenaAlan-224a

20150620_WED_AlbenaAlan-225a

20150620_WED_AlbenaAlan-226a

20150620_WED_AlbenaAlan-228a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-253a

20150620_WED_AlbenaAlan-264a

20150620_WED_AlbenaAlan-276a

20150620_WED_AlbenaAlan-301a

20150620_WED_AlbenaAlan-317a

20150620_WED_AlbenaAlan-324a

20150620_WED_AlbenaAlan-341a

20150620_WED_AlbenaAlan-364a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-427a

20150620_WED_AlbenaAlan-434a

20150620_WED_AlbenaAlan-438a

20150620_WED_AlbenaAlan-443a

20150620_WED_AlbenaAlan-450a

20150620_WED_AlbenaAlan-453a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-459a

20150620_WED_AlbenaAlan-466a

20150620_WED_AlbenaAlan-470a

20150620_WED_AlbenaAlan-484a

20150620_WED_AlbenaAlan-493a

20150620_WED_AlbenaAlan-497bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-512a

20150620_WED_AlbenaAlan-523a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-534a

20150620_WED_AlbenaAlan-542

20150620_WED_AlbenaAlan-544a

20150620_WED_AlbenaAlan-555a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-570a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-602a

20150620_WED_AlbenaAlan-608a

20150620_WED_AlbenaAlan-688a

20150620_WED_AlbenaAlan-693bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-695a

20150620_WED_AlbenaAlan-698a

20150620_WED_AlbenaAlan-705a

20150620_WED_AlbenaAlan-706a

20150620_WED_AlbenaAlan-719a

20150620_WED_AlbenaAlan-724bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-727a

20150620_WED_AlbenaAlan-732a

20150620_WED_AlbenaAlan-746a

20150620_WED_AlbenaAlan-761a

20150620_WED_AlbenaAlan-778bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-783bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-836a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-861a

20150620_WED_AlbenaAlan-867a

20150620_WED_AlbenaAlan-901a

20150620_WED_AlbenaAlan-902a

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-909a

20150620_WED_AlbenaAlan-911bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-946bwa

 Lighthouse, изнесен ритуал, Двореца в Балчик, ритуал в Двореца в Балчик, сватба в Двореца в Балчик, сватбен фотограф, сватбени снимки, фотография

20150620_WED_AlbenaAlan-981a

20150620_WED_AlbenaAlan-992a

20150620_WED_AlbenaAlan-993bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-995bwa

20150620_WED_AlbenaAlan-1037a

20150620_WED_AlbenaAlan-1054a

20150620_WED_AlbenaAlan-1080a

20150620_WED_AlbenaAlan-1103a

20150620_WED_AlbenaAlan-1162 copya

 

Сватба

Сватбен агент: Ади Цанова

Ритуал в Двореца в Балчик, Ресторант Лайтхаус

Balchik The Palace

Lighthouse Golf & Spa