Много емоционална, много истинска, много красива сватба. Понякога нещата се случват, понякога хората носят усещане, че са един за друг.

TeodoraLichkoEng-1a

TeodoraLichkoEng-2a

TeodoraLichkoEng-6a

TeodoraLichkoEng-7a

TeodoraLichkoEng-10a

TeodoraLichkoEng-12a

TeodoraLichkoEng-13a

TeodoraLichkoEng-14a

TeodoraLichkoEng-17a

TeodoraLichkoEng-18a

TeodoraLichkoEng-22a

TeodoraLichkoEng-23a

TeodoraLichkoEng-27a

TeodoraLichkoEng-32a

TeodoraLichkoEng-38a

TeodoraLichkoEng-44a

TeodoraLichkoEng-49a

TeodoraLichkoEng-51a

TeodoraLichkoEng-55a

TeodoraLichkoEng-67a

TeodoraLichkoEng-71a

TeodoraLichkoEng-82a

TeodoraLichkoEng-85a

TeodoraLichkoEng-87a

 предсватбена фотосесия

TeodoraLichkoEng-19a

TeodoraLichkoEng-21a

TeodoraLichkoEng-22a

TeodoraLichkoEng-26a

сватбен фотограф

TeodoraLichkoEng-52a

TeodoraLichkoEng-54a

TeodoraLichkoEng-59a

И сватбата 🙂 Много емоционална, много красива, много истинска!
сватбен фотограф

20140502_WED_TeodoraLichko-3a

20140502_WED_TeodoraLichko-25a

20140502_WED_TeodoraLichko-27a

20140502_WED_TeodoraLichko-97bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-116bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-127a

20140502_WED_TeodoraLichko-151bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-155bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-158bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-162bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-174bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-179a

20140502_WED_TeodoraLichko-200bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-203bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-242a

20140502_WED_TeodoraLichko-258a

20140502_WED_TeodoraLichko-268a

20140502_WED_TeodoraLichko-316a

20140502_WED_TeodoraLichko-331a

20140502_WED_TeodoraLichko-336a

20140502_WED_TeodoraLichko-340a

20140502_WED_TeodoraLichko-383a

20140502_WED_TeodoraLichko-401a

20140502_WED_TeodoraLichko-403a

20140502_WED_TeodoraLichko-417a

20140502_WED_TeodoraLichko-418a

20140502_WED_TeodoraLichko-458a

20140502_WED_TeodoraLichko-520a

20140502_WED_TeodoraLichko-523a

20140502_WED_TeodoraLichko-533a

20140502_WED_TeodoraLichko-548a

Сватбени снимки

20140502_WED_TeodoraLichko-565a

20140502_WED_TeodoraLichko-607a

20140502_WED_TeodoraLichko-616a

20140502_WED_TeodoraLichko-617a

20140502_WED_TeodoraLichko-628a

20140502_WED_TeodoraLichko-634a

20140502_WED_TeodoraLichko-637a

Сватбени снимки

20140502_WED_TeodoraLichko-690a

20140502_WED_TeodoraLichko-694a

20140502_WED_TeodoraLichko-698a

Сватбени снимки

20140502_WED_TeodoraLichko-732a

20140502_WED_TeodoraLichko-7511a

20140502_WED_TeodoraLichko-743a

20140502_WED_TeodoraLichko-755a

20140502_WED_TeodoraLichko-769a

20140502_WED_TeodoraLichko-774a

20140502_WED_TeodoraLichko-784a

20140502_WED_TeodoraLichko-785a

20140502_WED_TeodoraLichko-897a

20140502_WED_TeodoraLichko-922a

20140502_WED_TeodoraLichko-931a

20140502_WED_TeodoraLichko-934a

20140502_WED_TeodoraLichko-940a

20140502_WED_TeodoraLichko-957a

20140502_WED_TeodoraLichko-1009a

20140502_WED_TeodoraLichko-1115a

20140502_WED_TeodoraLichko-1122a

20140502_WED_TeodoraLichko-1126a

20140502_WED_TeodoraLichko-1147bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-1155bwa

20140502_WED_TeodoraLichko-1190a

20140502_WED_TeodoraLichko-1200a

20140502_WED_TeodoraLichko-1217a

20140502_WED_TeodoraLichko-1223a

20140502_WED_TeodoraLichko-1233a

20140502_WED_TeodoraLichko-1239a

20140502_WED_TeodoraLichko-1242a

20140502_WED_TeodoraLichko-1258a

20140502_WED_TeodoraLichko-1262a

20140502_WED_TeodoraLichko-1267a

20140502_WED_TeodoraLichko-1268a

20140502_WED_TeodoraLichko-1277a

20140502_WED_TeodoraLichko-1283a

20140502_WED_TeodoraLichko-1299a

20140502_WED_TeodoraLichko-1315a

20140502_WED_TeodoraLichko-1324a

20140502_WED_TeodoraLichko-1330a

20140502_WED_TeodoraLichko-1338a

20140502_WED_TeodoraLichko-1342a

20140502_WED_TeodoraLichko-1354a

20140502_WED_TeodoraLichko-1378a

20140502_WED_TeodoraLichko-1382a

20140502_WED_TeodoraLichko-1445a

20140502_WED_TeodoraLichko-1447a

20140502_WED_TeodoraLichko-1452a

20140502_WED_TeodoraLichko-1459a

20140502_WED_TeodoraLichko-1475a

20140502_WED_TeodoraLichko-1489a

20140502_WED_TeodoraLichko-1493a

20140502_WED_TeodoraLichko-1520a

20140502_WED_TeodoraLichko-1522aХотел Интернационал

агенция: Елемент

коса: Кина Кудева

грим: Кристина Славова Mascara

Оркестър Наздравица