ElenaValentinWed-7a

ElenaValentinWed-8a

ElenaValentinWed-10bwa

ElenaValentinWed-20bwa

ElenaValentinWed-21a

ElenaValentinWed-22a

ElenaValentinWed-24bwa

ElenaValentinWed-29a

ElenaValentinWed-32bwa

ElenaValentinWed-33a

ElenaValentinWed-40a

ElenaValentinWed-48a

ElenaValentinWed-55bwa

ElenaValentinWed-60a

ElenaValentinWed-61a

ElenaValentinWed-77bwa

ElenaValentinWed-78bwa

ElenaValentinWed-82bwa

ElenaValentinWed-95a

ElenaValentinWed-105a

ElenaValentinWed-109a

ElenaValentinWed-127a

ElenaValentinWed-132bwa

ElenaValentinWed-133bwa

ElenaValentinWed-160a

ElenaValentinWed-161a

ElenaValentinWed-219a

ElenaValentinWed-251a

ElenaValentinWed-261a

ElenaValentinWed-276bwa

ElenaValentinWed-291a

ElenaValentinWed-303a

ElenaValentinWed-312a

ElenaValentinWed-320a

ElenaValentinWed-332a

ElenaValentinWed-344bwa

ElenaValentinWed-368bwa

ElenaValentinWed-388a

ElenaValentinWed-392bwa

ElenaValentinWed-397a

ElenaValentinWed-400a

ElenaValentinWed-402a

ElenaValentinWed-405a

ElenaValentinWed-407bwa

ElenaValentinWed-412a

ElenaValentinWed-416a

ElenaValentinWed-421a

ElenaValentinWed-422a

ElenaValentinWed-425a

ElenaValentinWed-436bwa

ElenaValentinWed-437bwa

ElenaValentinWed-440bwa

ElenaValentinWed-451a

ElenaValentinWed-452a

ElenaValentinWed-464a

ElenaValentinWed-501a

ElenaValentinWed-523a

ElenaValentinWed-544a

ElenaValentinWed-548a

ElenaValentinWed-552a

ElenaValentinWed-573a

ElenaValentinWed-626a

ElenaValentinWed-627a

ElenaValentinWed-639a

ElenaValentinWed-662a

ElenaValentinWed-677a

ElenaValentinWed-679a

ElenaValentinWed-694a

ElenaValentinWed-695a

ElenaValentinWed-697a

ElenaValentinWed-704a

ElenaValentinWed-726bwa

ElenaValentinWed-762a

ElenaValentinWed-774bwa

ElenaValentinWed-779a

ElenaValentinWed-783a

ElenaValentinWed-789a

ElenaValentinWed-797a

ElenaValentinWed-808a

ElenaValentinWed-819a

ElenaValentinWed-824a

ElenaValentinWed-826a

ElenaValentinWed-827a

ElenaValentinWed-828a

ElenaValentinWed-831a

ElenaValentinWed-833a

ElenaValentinWed-834a

ElenaValentinWed-837a

ElenaValentinWed-842a

ElenaValentinWed-845a

ElenaValentinWed-855a

ElenaValentinWed-862a

ElenaValentinWed-864bwa

ElenaValentinWed-869a

ElenaValentinWed-873a

ElenaValentinWed-882a

ElenaValentinWed-891a

ElenaValentinWed-897a

ElenaValentinWed-904a

ElenaValentinWed-908a

ElenaValentinWed-911a

ElenaValentinWed-915a

ElenaValentinWed-919a

ElenaValentinWed-932a

ElenaValentinWed-935a

ElenaValentinWed-940a

ElenaValentinWed-943a

ElenaValentinWed-965a

ElenaValentinWed-983a

ElenaValentinWed-995bwa

ElenaValentinWed-996a

ElenaValentinWed-1004a

ElenaValentinWed-1035bwa

ElenaValentinWed-1036aa

ElenaValentinWed-1071a

ElenaValentinWed-1096a

ElenaValentinWed-1098bwa

ElenaValentinWed-1099a

ElenaValentinWed-1104a

ElenaValentinWed-1105a

ElenaValentinWed-1139a

ElenaValentinWed-1150a

ElenaValentinWed-1156a

ElenaValentinWed-1166a

ElenaValentinWed-1170a

ElenaValentinWed-1182a

ElenaValentinWed-1185a

ElenaValentinWed-1186a

ElenaValentinWed-1188a

ElenaValentinWed-1190a

ElenaValentinWed-1196a

ElenaValentinWed-1204a

ElenaValentinWed-1207a

ElenaValentinWed-1214a

ElenaValentinWed-1229a

ElenaValentinWed-1241a

ElenaValentinWed-1245a

ElenaValentinWed-1247a

ElenaValentinWed-1250bwa

ElenaValentinWed-1260a

ElenaValentinWed-1261a

ElenaValentinWed-1265a

ElenaValentinWed-1277a

ElenaValentinWed-1284a

ElenaValentinWed-1285a

ElenaValentinWed-1290a

ElenaValentinWed-1305a

ElenaValentinWed-1310a

ElenaValentinWed-1315a

ElenaValentinWed-1317a

ElenaValentinWed-1331a

ElenaValentinWed-1340a

ElenaValentinWed-1345a

 

Варна

Black Sea Rama

Камчия

Чудих се какво да напиша, а исках нещо да напиша. Често ме питат какви сватби искам да снимам – точно такива, с топли усмихнати хора, много детски смях, красиви места и пречкаща се операторка, с която мога да снимам всяка седмица 🙂 Сватбата с най-истинските обещания, които съм чувала. Тези снимки са в резултат на почти четири дни, прекарани с тях, истински, емоционални и пълни с много любов, каквито са и хората. Такива снимки искам да правя.