Maya Doneva is the creator of the Social Teahouse in Varna and director of Karin dom. She is also a mother of three. Together with her husband they are building a house near Varna.


Мая Донева е създател на Социалната чайна във Варна и директор на Карин дом. Майка на три деца. Заедно със съпруга й строят къща близо до Варна.