Galina is a sculptor. She teaches at the Technical University in Varna and that’s where we made the photographs.


Галина е скулптор. Работи в Техническия университет във Варна и там в ателието й направихме снимките.